Úplata pro školní rok 2024/25

Úplata 2024/2025

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/25

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/25

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ pro rok 2024/2025

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ pro rok 2024/2025

Žádost o přijetí do MŠ pro školní rok 2024/2025

Žádost o přijetí do MŠ pro školní rok 2024/2025

Oznámení o zápisu 2024

Oznámení o zápisu 2024

Digitalizace MŠ

MŠ bylo poskytnuto 18 400 Kč.

Vnitřní řád školní jídelny platný od 1.9.2023

Vnitřní řád školní jídelny platný od 1.9.2023

Školní řád platný od 1.9.2023

Školní řád od 1.9.2023

Úplata pro školní rok 2023/2024

Úplata pro školní rok 2023 / 2024

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Bordovice 2023/2024

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Bordovice 2023/2024

Oznámení o zápisu 2023/2024

Oznámení o zápisu 2023/2024

Žádost o přijetí do MŠ 2023/2024

Žádost o přijetí do MŠ 2023/2024

Kalkulační list jídelny 2022/2023

Kalkulační list 2022/20223

Zápis do MŠ pro UK pro školní rok 2022/2023

Zápis do MŠ pro UK 2022/20223

Zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023

Zápis do MŠ 2022/20223

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2022/2023

Kritéria pro přijímaní dětí pro školní rok 2022/2023

Žádost o přijetí do MŠ pro školní rok 2022/2023

Žádost o přijetí do MŠ pro školní rok 2022/2023

Evidenční list

Evidenční list

ŠKOLNÍ ŘÁD

Školní řád s platností od 1.9.2021

ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Žádost o přijetí do MŠ

Zápis do mateřské školy Bordovice na školní rok 2021/2022

Informace k zápisu do MŠ

Kriteria pro přijímaní dětí do MŠ Bordovice 2021/2022
Projekt ŠABLONY III.

Cílem projektu je personální posílení o školního asistenta a podpora extrakurikulárních rozvojových aktivit.

Oznámení o změně školného a stravného pro školní rok 2021/22

Oznámení o výši změny školného a stravného pro školní rok 2021/22

OTEVŘENÍ MŠ- 25.5.2020

Vážení rodiče,
v pondělí 25.5.2020 se, za dodržování vydaných bezpečnostních a hygienických opatření proti šíření Covid-19, otevírá MŠ. Bližší informace naleznete v dokumentu níže. Prosím o důkladné prostudování, před nástupem dítěte do MŠ. Každý zákonný zástupce musí před nástupem dítěte do MŠ předložit vyplněné a podepsané čestné prohlášení. Bez tohoto prohlášení  nebude možné dítě do MŠ přijmout.

PROVOZ MŠ, OPATŘENÍ A DOPORUČENÍ

PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

POUČENÍ ŽADATELE

Seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí: Podle ustanovení § 36 odst. 3) a § 38 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád má žadatel právo jako účastník správního řízení nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí.

Dokumenty ke stažení k zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021

Čestné prohlášení o očkování.

Kriteria pro přijímání dětí do MŠ Bordovice 2020/2021

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy Bordovice příspěvkové organizace školní rok 2020/2021

Zápis dětí do MŠ Bordovice pro školní rok 2020/2021

Zápis dětí do Mateřské školy Bordovice pro školní rok 2020/2021

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021

OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Formulář - Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Bordovice ve školním roce 2018/2019

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Bordovice ve školním roce 2018/2019

Potvrzení lékaře o očkování

Potvrzení lékaře o očkování 2020/2021