Vnitřní řád školní jídelny platný od 1.9.2023

Vnitřní řád školní jídelny platný od 1.9.2023

Školní řád platný od 1.9.2023

Školní řád od 1.9.2023

Dodatečné přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023 / 2024

Dodatečné přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023 / 2024

Seznam přijatých dětí po autoremeduře

Seznam přijatých dětí po autoremeduře

Úplata pro školní rok 2023/2024

Úplata pro školní rok 2023 / 2024

Výsledky přijímacího řízení k přeškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023 / 2024

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Bordovice 2023/2024

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Bordovice 2023/2024

Oznámení o zápisu 2023/2024

Oznámení o zápisu 2023/2024

Žádost o přijetí do MŠ 2023/2024

Žádost o přijetí do MŠ 2023/2024

Kalkulační list jídelny 2022/2023

Kalkulační list 2022/20223

Výsledky přijímacího řízení 2022/2023

Výsledky přijímacího řízení 2022/20223

Zápis do MŠ pro UK pro školní rok 2022/2023

Zápis do MŠ pro UK 2022/20223

Zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023

Zápis do MŠ 2022/20223

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2022/2023

Kritéria pro přijímaní dětí pro školní rok 2022/2023

Žádost o přijetí do MŠ pro školní rok 2022/2023

Žádost o přijetí do MŠ pro školní rok 2022/2023

Evidenční list

Evidenční list

ŠKOLNÍ ŘÁD

Školní řád s platností od 1.9.2021

ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Žádost o přijetí do MŠ

Zápis do mateřské školy Bordovice na školní rok 2021/2022

Informace k zápisu do MŠ

Kriteria pro přijímaní dětí do MŠ Bordovice 2021/2022
Projekt ŠABLONY III.

Cílem projektu je personální posílení o školního asistenta a podpora extrakurikulárních rozvojových aktivit.

Oznámení o změně školného a stravného pro školní rok 2021/22

Oznámení o výši změny školného a stravného pro školní rok 2021/22

OTEVŘENÍ MŠ- 25.5.2020

Vážení rodiče,
v pondělí 25.5.2020 se, za dodržování vydaných bezpečnostních a hygienických opatření proti šíření Covid-19, otevírá MŠ. Bližší informace naleznete v dokumentu níže. Prosím o důkladné prostudování, před nástupem dítěte do MŠ. Každý zákonný zástupce musí před nástupem dítěte do MŠ předložit vyplněné a podepsané čestné prohlášení. Bez tohoto prohlášení  nebude možné dítě do MŠ přijmout.

PROVOZ MŠ, OPATŘENÍ A DOPORUČENÍ

PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

POUČENÍ ŽADATELE

Seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí: Podle ustanovení § 36 odst. 3) a § 38 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád má žadatel právo jako účastník správního řízení nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí.

Dokumenty ke stažení k zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021

Čestné prohlášení o očkování.

Kriteria pro přijímání dětí do MŠ Bordovice 2020/2021

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy Bordovice příspěvkové organizace školní rok 2020/2021

Zápis dětí do MŠ Bordovice pro školní rok 2020/2021

Zápis dětí do Mateřské školy Bordovice pro školní rok 2020/2021

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021

OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Formulář - Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Bordovice ve školním roce 2018/2019

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Bordovice ve školním roce 2018/2019

Potvrzení lékaře o očkování

Potvrzení lékaře o očkování 2020/2021