Mateřská škola Bordovice je samostatnou příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Obec Bordovice. Mateřská škola je v obci jediná, byla zřízena v budově bývalé základní školy. V roce 2014 proběhla rekonstrukce budovy školy, ve školním roce 2015/2016 byla z prostředků evropských fondů rekonstruována i školní zahrada. Stravování pro všechny děti zajišťuje mateřská škola prostřednictvím vlastní školní jídelny.

Vzhledem k tomu, že zájem veřejnosti o umístění dětí se opakovaně zvyšoval, kapacita mateřské školy byla navýšena s účinností od 1. 9. 2023 na 32 dětí. Podmínky pro činnost mateřské školy jsou stanoveny na základě platné legislativy z hlediska bezpečnosti, hygieny a zvolené organizace vzdělávání.

Mateřská škola je umístěna uprostřed malebné podhorské vesnice Bordovice v sousedství kaple a nákupního střediska. Jedná se o klidnou lokalitu s možností pestrého vyžití v přírodě. Součástí školy je také školní zahrada, která je situována za školní budovou.

Budova mateřské školy je přízemní. Děti mají k dispozici šatnu, dvě třídy, jídelnu a sociální zařízení se sprchou. Dále je zde kuchyň s přípravnou, ředitelna, kancelář, školní kabinet, sklad potravin a sociální zařízení pro zaměstnance.

Všechny místnosti i přilehlé prostory jsou účelně a prakticky zařízeny. Výzdobu tvoří především výtvarné a rukodělné práce dětí. Informace o dění v mateřské škole mohou zákonní zástupci dětí a širší veřejnost získat v místním zpravodaji, na nástěnkách a webových stránkách mateřské školy.

Cíle a záměry vzdělávacího programu

Věnováno dítěti

Užíváním pedagogických nástrojů chceme maximálně vyjít vstříc individuálním potřebám dítěte a jejich rodin, popř. jejich blízkých osob. Rozložením pedagogických nepedagogických pracovních pozic chceme být Mš, která je multiprofesní – pedagog, školní asistent, speciální pedagog.

Věnováno rodině

Společně chceme přispět k vybudování komunitního zařízení, ve kterém bude mít svůj důležitý prostor setkávání nejen dětí a učitelů, ale i ostatních zájemců a zainteresovaných osob. V rámci celistvosti vzdělávání počítáme se spirituálním rozměrem člověka v nejširším slova smyslu. Chceme poskytovat odbornou péči dětem v oblasti předškolního vzdělávání, doplňovat a obohacovat výchovu rodiny.

Věnováno regionu

Respektujeme a zachováváme individuální profilaci školy s ohledem na regionální podmínky, místní možnosti a aktuální potřeby. Region, ve kterém se škola nachází a jeho jedinečný ráz, tradice a specifika, mají své místo v naší škole a záleží nám na tom, aby i naše MŠ byla obohacením místní komunity.