Školní výlet

Letos jsme vyrazili na výlet do Záchranné stanice Bartošovice. Nejdříve jsme to vzali přes kravín v Kuníně. Děti měly možnost vidět místo, kde se chovají krávy. Viděli jsme, čím se krávy […]

Červen 2024

Třída moře poprvé ve sportovní hale Už jsme se dočkali, vyzkoušeli a hlavně jsme si to užili! Sázeli jsme, zalévali, okopávali a zase zalévali a čekali jsme a čekali… A […]

Od písmene ke knížce

Třída Země se vypravila autobusovou linkou na výlet do Nového Jičína. Některé z dětí byly v Novém Jičíně poprvé. Před deštěm nás schovalo podloubí a domy na náměstí se nám zdály moc […]

Minimální prevence – hasící přístroje

I letos k nám zavítal revizní technik hasících přístrojů pan Němec. Přivezl sebou několik hasících přístrojů, které jsme si mohli vyzkoušet. Byli jsme poučeni, k čemu se tyto přístroje používají a jak […]

Rozloučení s předškoláky

Letošní rozloučení s předškoláky kvůli rozmarům počasí proběhlo částečně ve sportovní hale. Všechno zlé je k něčemu dobré, a tak se této akce mohli zúčastnit i příbuzní, kteří by se s námi na […]

Úspěch dětí na šachovém turnaji 4. 6. 2024

V Astře se konal šachový turnaj dětí z šesti mateřských škol. Čtyři, trenérem vybrané děti, se zúčastnily a poměřily své šachové dovednosti. Hrálo se celkem 7 kol po 8 minutách. Na […]

První pomoc -kurz pro děti

O prázdninách hrozí nejvíce úrazů a proto se již třetí rok v mateřské škole věnujeme prevenci před úrazy a základy první pomoci. S lektorkou první pomoci si děti nejprve připomněly důležitá […]

Květen 2024

Otevírání zahrady Zasej semínko, zasaď bylinku, vyrob si křídu. Udělejme si společně radost v zahradě, udělejme něco užitečného pro přírodu, pohrajme si. S tímto motem jsme společnou akci s dětmi a jejich rodiči […]

Duben 2024

Lesní školka na vyhlídce Slavíme Lesní školka Poprvé v naší sportovní hale Nacvičování a první vystoupení

Fouká, nefouká ?

A jéje! A jak foukalo! Vyrazili jsme s dětmi na hudebně – dramatický interaktivní koncert Janáčkovy filharmonie do Ostravy. Děti se seznámily během prožitkového programu s dechovými nástroji – příčnou flétnou, klarinetem, […]

Březen 2024

Anežka slaví svátek Pokračujeme v příběhu Medvěd, který tam nebyl První zvíře, které medvěd potkal byla kravička – co všechno o ní víme? Vycházka za ovečkami Starší děti hrají divadlo Děti […]

Projektový den – kovárna

Byli jsme navštívit pana Halušku v jeho kovárně. Dříve tam dědeček pana Halušky kovářem a podkovářem. Pan Haluška nám povídal příběhy z historie kovárny a my jsme se dověděli, že hned vedle […]