A jéje! A jak foukalo! Vyrazili jsme s dětmi na hudebně – dramatický interaktivní koncert Janáčkovy filharmonie do Ostravy. Děti se seznámily během prožitkového programu s dechovými nástroji – příčnou flétnou, klarinetem, […]

A jéje! A jak foukalo! Vyrazili jsme s dětmi na hudebně – dramatický interaktivní koncert Janáčkovy filharmonie do Ostravy. Děti se seznámily během prožitkového programu s dechovými nástroji – příčnou flétnou, klarinetem, trubkou a lesním rohem. Po celou dobu byly děti zapojeny do děje, foukaly hudebníkům na vlasy, aby jim je vysušily, zkoušely si dechová cvičení, pohybovaly se v rytmu hudby. Na závěr si mohly děti hudební nástroje vyzkoušet.