V letošním roce jsme se vydali na náš oblíbený kopec spolu s 10 předškoláky a jejich rodinnými příslušníky v počtu skoro 50. Děti po cestě plnily úkoly, tentokrát jsme zapojili i tatínky […]

V letošním roce jsme se vydali na náš oblíbený kopec spolu s 10 předškoláky a jejich rodinnými příslušníky v počtu skoro 50.

Děti po cestě plnily úkoly, tentokrát jsme zapojili i tatínky 😉 a stihly si posbírat lesní jahody.

Na vrcholu jsme se posilnili a mohl začít náš ceremoniál. Dětem jsme přečetli jejich života báseň, symbolicky si přeskočily peřinku ze školky a dostaly na památku fotoknížku zážitků z MŠ, šerpu předškoláka, mušličku jako symbol vpuštění do světa a dárečky od obce z rukou pana starosty a paní Hoďákové. Ti předali také odměnu všem ostatním dětem, které předškoláky doprovodily.

Zpátky šel každý svou cestou, tak jako se vydávají naši předškoláci vstříc novým vědomostem, zkušenostem a zážitkům.

Za krásné fotky děkujeme manželům Kryške!