Týden dětských radovánek a Den dětí 2022

Na svátek dětí jsme přichystali nevšední zážitek! Bubnování s krásným výkladem o zajímavých nástrojích z různých kontinentů.

Děti putovaly po světě hudby. Ocitly se u mnichů v Himálajích za zvuku tibetské mísy, poslechly si léčivou hudbu Indiánů v Americe. Potkaly se i Indy a jejich hlasitými bubínky a zaletěly si i do Afriky.

Společně si zatancovaly za zvuků bubínků na Kubě. A na řadu přišla i domorodá hudba Austrálie. A abychom se vrátili zase zpět domů, zazpívali jsme si jednu valašskou písničku za doprovodu afrického bubnu.

Umíme udržet rytmus? To jsme si úspěšně vyzkoušeli po tom všem putování světem.

Rozloučili jsme se hrou na krásný jemný bubínek.

Radovánky pokračovaly na školní zahradě. Paní Blanka Hoďáková nám donesla dárek od našeho zřizovatele, křídy a pastelky. Hned jsme je vyzkoušeli!

Tak to vypadá, když dostaneme kříd plnou tašku!

Odpoledne přišel na řadu balík s překvapením. Byly v něm konvičky na zalévání zahrádky, a taky nové štětce, které nám krásně padnou do ruky. Největší radost máme z vodních mlýnků, ty jsme vyzkoušeli hned ve třídě.

První dárek vlastně přišel poštou už v úterý, kdy nám dorazil velký balík didaktických pomůcek Klokanovy kapsy. Doplňuje nám druhou část pomůcek Klokanův kufr, které jsme od MAP Frenštát dostali už v minulém roce.

Učení není nuda!

Týden dětských radovánek a Stavitel města 2022

Ve spolupráci s MAP Frenštát jsme mohli dětem představit jeden z workshopů Malé technické univerzity v rámci polytechnické výchovy dětí a to přímo v naší mateřské škole.

Děti spolu s lektorem přemýšlely, jaké stavby mohou být ve městě. Ve skupinkách si nejprve postavily dle plánu komunikaci. Postupně stavěly domy, mrakodrapy, školu a policejní stanici, a to dle přesného zadání: stavba, která má střechu, okna, dveře.

Společně potom rozmístily stavby okolo silnice. Všechny děti zasloužily si diplom malého stavitele.