Nový školní rok jsme zahájili tradičně schůzkami s rodiči, abychom představili činnost školy a naše plány pro nadcházející rok. K této příležitosti jsme se rozhodli oslavit a oficiálně otevřít naši novou venkovní […]

Nový školní rok jsme zahájili tradičně schůzkami s rodiči, abychom představili činnost školy a naše plány pro nadcházející rok. K této příležitosti jsme se rozhodli oslavit a oficiálně otevřít naši novou venkovní učebnu. Učebnu nám zafinancovala obec Bordovice, proto jsme také pozvali pana starostu Matúše a paní Hoďákovou, aby nám přestřihli červenou pásku a tímto učebnu otevřeli.

A takto můžeme učebnu využívat po celý rok.