Dalším rokem si hledáme cestu, jak pracovat s kartami cností. Pomocí obrázků na kartách můžeme dětem pomoci pochopit abstraktní pojmy, jako jsou trpělivost, vytrvalost, sebeúcta. Na každé kartě je pár otázek […]

Dalším rokem si hledáme cestu, jak pracovat s kartami cností. Pomocí obrázků na kartách můžeme dětem pomoci pochopit abstraktní pojmy, jako jsou trpělivost, vytrvalost, sebeúcta. Na každé kartě je pár otázek k zodpovězení.

Na naší nástěnce můžete najít pár probraných karet. Najděte si chvilku s dětmi, posaďte se spolu v šatně a společně si kartu prohlédněte.

Pokud vás výchova ke cnostem zajímá, můžete se podívat na web https://vychovakectnostem.cz/ .