V březnu jsme se byli podívat na velikonoční program Muzea Frenštát Nesemy Mařenu. Děti se seznámily s tradičními zvyky v naší oblasti. Na závěr si ozdobily velikonočního zajíčka, kterého ho si mohly odvézt sebou domů.

Protože jsme měli ještě chvíli čas, byli jsme s dětmi prozkoumat hřiště u škol, kolem kterého často chodíme, ale zatím jsme neměli prostor ho vyzkoušet.