Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, v 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021 v mateřských školách dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání […]

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, v 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021 v mateřských školách dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximálně 15 dětí.