Vážení rodiče,

Při zachování všech podmínek dle metodického pokynu

z MŠMT a důsledného dodržování hygienických doporučení pro provoz školy a organizaci pobytu dětí v mateřské škole rozšiřujeme opatření ke dni 16.10.2020

 

Opatření, která bude nadále nutno dodržovat:

Dětem bude při vstupu do budovy mateřské školy měřena teplota

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

Pokud bude dítě vykazovat příznaky v průběhu pobytu v MŠ, bude umístěno do samostatné místnosti, kde si jej bude muset zákonný zástupce neprodleně po kontaktování vyzvednout.

 

Hygiena:

Zákonní zástupci nebudou vstupovat do budovy mateřské školy.

Všechny děti si do mateřské školy přinesou roušku v sáčku označeném jménem.

Škola průběžně dětem i zaměstnancům školy zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny.

V místnostech mateřské školy se bude pravidelně větrat.

Děti si po obědě nebudou mýt zuby.

Upravujeme režim dne, budeme trávit co nejvíce času venku, abychom snížili riziko nákazy.

 

MŠ je vybavena dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou a čistícími dezinfekčními prostředky, bezkontaktním teploměrem, přiměřeným počtem jednorázových roušek a respirátorů pro všechny zaměstnance MŠ.

Učitelky budou dle vlastního uvážení používat respirátory nebo roušky.

Provozní zaměstnanci užívají ochranu dýchacích cest povinně.

Stravování:

Stravování dětí je zajištěno. Samoobslužný systém není možný, dětem bude vše připraveno a vydáno. Při pitném režimu budou děti používat skleničky jednorázově.

Mytí bílého nádobí bude zajištěno mycím procesem v myčce při minimální teplotě 60°C, při ručním mytí bude finální oplach vodou při teplotě minimálně 85° C.

Prostory jídelny budou dezinfikovány paní M. Špačkovou v 6:30, 9:30 a 12:30 a to desinfekčním jarem, anticovidem, popř. savem

 

Prostory MŠ:

Je zajištěno důkladné větrání všech místností.

Dezinfekce povrchů vstupu do MŠ, šatny a baterií v umývárně proběhne v 6:30, 8:30, 12:45.

Paní J. Brožová bude uklízet desinfekčním jarem, anticovidem, popř. savem

Dezinfekce předmětů bude provedena dle doporučení MŠMT.

Ručníky budou vyprány 1 krát týdně při minimální teplotě 60° C.

 

Co očekáváme od rodičů – zpřísněná opatření na základě zasedání vlády ze dne 11.10. a výskytu nákazy v obci

  • Rodiče nebudou vstupovat do budovy MŠ.
  • Prosím nepoužívejte čipy, zvoňte.
  • Učitelka bude dítě od zákonného zástupce přebírat ve dveřích mateřské školy.
  • Rodič vyčká na výsledek měření teploty dítěte.
  • Rodiče vybaví své děti dostatečným množstvím teplého oblečení na pobyt venku.
  • Učitelka bude dítě zákonnému zástupci předávat ve dveřích mateřské školy a to jako v poledne, tak i odpoledne.

 

 

Na nástěnce MŠ budou vyvěšeny všechny informace a aktuální oznámení.

 

Děkujeme, že respektujete tato pravidla a za Váš odpovědný přístup. Chráníme tak zdraví Vašich dětí, tak i zdraví zaměstnanců mateřské školy.

Tato pravidla mohou být upravena nebo zpřísněna dle nařízení MŠMT a Ministerstva zdravotnictví ČR.

 

 

V Bordovicích 16.10.2020